In paniek belt Chantal op. Zij heeft zich laten testen bij de huisarts en heeft een chlamydia. Zij heeft haar vriend ingelicht en ook hij heeft zich direct laten testen. Wat blijkt, hij heeft geen chlamydia. Chantal vertelt dat haar vriend haar nu beschuldigd dat zij is vreemd gegaan. Maar dat is niet zo volgens haar.

Hoe zit dat? 
Chlamydia is een bijzonder besmettelijke SOA die gemakkelijk overgedragen word naar seksuele partners. Uit onderzoek blijkt dat bij partners van personen met een chlamydia infectie die een of meerdere keren seks met elkaar hebben gehad, in 50 tot 70 procent van de gevallen, ook een Chlamydia-infectie wordt gevonden. Een Chlamydia-infectie wordt dus niet altijd overgedragen. En soms wordt wel een infectie opgelopen maar ook weer spontaan – zonder behandeling – geklaard.

Hoe het precies zit met het natuurlijk beloop van een niet behandelde chlamydia is relatief weinig bekend. Studies hiernaar zijn ethisch niet uitvoerbaar. Bij sommige personen is de Chlamydia infectie al veel eerder niet meer aantoonbaar terwijl bij andere tot zelfs drie jaar later nog een persisterende infectie kan worden vastgesteld. Overigens zegt het klaren van de Chlamydia infectie niets over het al dan niet optreden of opgetreden zijn van eventuele complicaties in de betreffende periode.

Waar komt die chlamydia vandaan?
Of Chantal nu al dan niet vreemd is gegaan, valt dus niet te concluderen door derden. Beide partners kunnen de infectie opgelopen en doorgegeven hebben en al dan niet deze infectie zelf geklaard hebben. De infectie kan recent zijn opgelopen binnen dan wel buiten de huidige relatie, of in een voorgaande relatie. Dat laatste wordt onwaarschijnlijker naarmate de duur van de huidige relatie een periode van één tot drie jaar overstijgt. Theoretisch kan ook altijd nog sprake zijn van een fout-positieve test, een monsterverwisseling, of laboratoriumfout. Bij de partner kan sprake zijn van een vals-negatieve test, bijvoorbeeld bij lage load. 
 

 

bronvermelding: Soaaids.nl

Geen reacties

Plaats een reactie