Retourneren binnen 14 dagen

Herroepen

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen en daarmee je aankoop te retourneren.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de test(s) fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Ook kan je gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. 
  1. Je kunt ons een mail sturen (info@soapoli-online.nl) waarin je aangeeft af te zien van de koop. We vragen je je ordernummer te vermelden, dit versnelt de afhandeling.
  2. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  3. Stuur je retour gefrankeerd en in een stevige doos naar:

Postbus 57

2820AB te Stolwijk

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief standaard leveringskosten voor de heenzending, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Je kunt niet retourneren wanneer de verzegeling van de test is verbroken na levering, om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de test(s) die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.