Via Soapoli-online kan je sinds kort de mycoplasma genitalium test kopen en afnemen.

Een test waar veel vraag naar is maar waarbij je goed moet afwegen of deze test nodig is.

Testen op mycoplasma genitalium is een optie als je plasbuisklachten ervaart en je chlamydia en gonorroe test uitwijst dat je dit niet hebt. Bij mannen was al bekend dat in meer dan de helft van de gevallen van plasbuisklachten er geen infectie met chlamydia en/of gonorroe wordt gevonden maar andere bacterien waaronde mycoplasma genitalium de klachten veroorzaakt. Bij aanhoudende plasbuisklachten is de associatie met mycoplasma genitalium nog sterker.

Ook bij vrouwen kan mycoplasma klachten geven en zelfs de veroorzaker zijn van een PID. Bij klachten en geen infectie met chlamydia of gonorroe kan aanvullende onderzoek op mycoplasma genitalium aangewezen zijn.Partnerbehandeling of partnerdiagnostiek is aangewezen om re-infectie bij de symptomatische partner te voorkomen.

Waarom je jezelf niet moet testen als je geen klachten ervaart:

Er is geen bewijs dat als je geen symptomen hebt het zinvol is jezelf op mycoplasma genitalium. Er is nog weinig duidelijk over mycoplasma en hoe het natuurlijk beloop van de bacterie is bij mensen die geen klachten hebben. Behandeling wordt dan ook afgeraden als je geen symptomen ervaart. Dit om onnodig, overbehandeling te voorkomen. Ons advies (ook het advies van Soaaids Nederland) is bij de afwezigheid van klachten geen mycoplasma genitalium te testen.

Geen reacties

Plaats een reactie