Kwaliteit van de SOA testen

Soapoli-online test uitslagen even betrouwbaar als testen via de huisarts of GGD

Alle soa testen van Soapoli-online worden in het ISO (15189) gecertificeerd laboratorium van het Medische laboratoria STEIN & collegae in Maastricht geanalyseerd. In dit laboratorium worden afnames op dezelfde wijze geanalyseerd als testen aangevraagd door huisartsen en de SOA poli's van de GGD.
Het laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van microbiologen of klinische chemici. En de autorisatie van je uitslag wordt gedaan door een arts-microbioloog.


Hoogst haalbare betrouwbaarheid

Een testuitslag is over het algemeen nooit 100% betrouwbaar, maar biedt wel minimaal 99,3% betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van je soa test uitslag is het hoogst als je de afname instructie nauwkeurig opgevolgd en niet eerder test dan de aangegeven windowfase.
 

Sensitiviteit en specificiteit

SOA testen van Soapoli-online hebben een bepaalde sensitiviteit (De sensitiviteit van een geneeskundige test is het percentage terecht positieve uitslagen onder de zieke personen) en specificiteit (De specificiteit van een test is het percentage terecht negatieve testuitslagen onder de niet-zieke personen).
 
SOA Sensitiviteit Specificiteit
Chlamydia 99,9% 99,9%
Gonorroe 99,3% 99,3%
Trichomonas 97% 98,9%
Syfilis 100% 99,88%
Herpes 100% 96,46%
HIV 1 en 2 99,92% 99,88%
Hepatitis B 99,9% 99,88%
Hepatitis C 100% 99,85%

Bij elk product in de webshop staat dit ook vermeld zie specificaties. 

 

Neem je soa test af na de windowfase

Iedere SOA heeft zijn eigen windowfase. De windowfase is de periode van dagen waarna de SOA kan worden aangertoond in een laboratorium test.

 
SOA windowfase
Chlamydia  14 dagen
Gonorroe 14 dagen
Trichomonas 21 dagen
Syfilis 4 weken
HIV 1 4 weken
HIV 2 6 weken
Hepatitis B 8 weken
Hepatitis C 8 weken
In de afnameinstructies die bij ieder product wordt geleverd staat vermeld wanneer je deze betrouwbaar kunt afnemen.
 

 

Testtechniek :

 
Infectieziekte Laboratoriumtechniek
Chlamydia PCR uitstrijk of PCR urine
Neisseria gonorrhoeae PCR uitstrijk of PCR urine
Trichomonas  PCR uitstrijk of PCR urine
Herpes simplex PCR uitstrijk  (blaasjesvocht)
Syfilis Lues: indien positief VDRL en confirmatie IgM en IgG
HIV 1 en 2 P24-Antigeen en HIV 1&2 anitistoffen (vingerprikafname); indien positief confirmatie
Hepatitis B Hbs antigeen (vingerprikafname); indien positief confirmatie op anti-hbcore en anti-hbs (Meldingsplichtige infectieziekte indien positief)
Hepatitis C Hepatitis C al

   

Een kijkje in ons laboratorium

Benieuwd waar jouw afgenomen test naartoe gaat? Bekijk hier wat er met jouw afname gebeurd als deze aankomt bij Medische laboratoria STEIN & collegae:


Soapoli-online houdt zich aan de vigerende wet-en regelgeving ten aanzien van privacy en anonimiteit, productveiligheid (alle testen zijn genotificeerd en zijn voorzien van een CE-logo), patiëntrechten en de vigerende IVD richtlijnen.

Belangrijke links naar verdere informatie over soa en soa testen

Heb ik een soa? 
Waar kan je een soa van krijgen?                                                        
Hoe gaat een soa test?
Passen mijn klachten bij een soa? 

Wat moet ik testen? 
Wanneer kan je op soa testen?
Hoe krijg ik de uitslag? 
Hoe kom ik aan een soa behandeling?
Hoe voorkom ik een soa?
Wat kost een soa test?
​Specieke informatie voor mannen die seks hebben met mannen.