De SOA testen van Soapoli-online zijn met zorg samengesteld. De onderdelen van de test zijn veilig in gebruik en hebben een CE keurmerk. 

Het team van Soapoli-online bestaat uit artsen, verpleegkundigen, laboratorium en aangesloten apotheken. Wij doen er alles aan jou zo goed mogelijk te begeleiden. Wij houden ons de landelijke richtlijnen en criteria zodat jij je veilig, professioneel en juist op SOA kunt laten testen. 

Door het bezoeken van deze website wordt je geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. Soapoli-online is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

Informatie op onze websites 

Soapoli-online doet zijn uiterste best om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen op deze website. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. Soapoli-online behoudt zich het recht voor de informatie op deze websites op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededeling te doen. Wij zijn alleen niet aansprakelijk indien er sprake is van 'kennelijke' (type-) fouten.
De op de websites verstrekte informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend persoonlijk advies in een concreet geval. In geval dat je een persoonlijk advies wilt adviseren wij je daarom contact op te nemen met de medewerkers van Soapoli-online.

Functioneren websites

Soapoli-online stelt alles in het werk om de websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Soapoli-online niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk zijn, naar behoren functioneert en/of vrij is van virussen. Soapoli-online vraagt je begrip hiervoor.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle uitingen van Soapoli-online zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de websites of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Soapoli-online.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Soapoli-online heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Soapoli-online heeft de afnamekits ten behoeve van een SOA onderzoek ontwikkeld.

STEIN is verantwoordelijk voor de diagnostiek en de labuitslagen. Meer informatie over de betrouwbaarheid is terug te vinden op deze website. STEIN kantoor is in Nederland gevestigd en is een ISO-15189 geaccrediteerd huisartsenlaboratorium (hoofdkantoor Maastricht). Analyses worden uitgevoerd onder controle van een verbonden arts-microbioloog. Uitslagen worden ook door deze microbioloog geautoriseerd. De basis van de analyse ligt bij een zelf afgenomen sample (bloed, urine of een swab). Het laboratorium noch Soapoli-online kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele medische consequenties die voortvloeien uit de analyse en/of uitslag.

Instructies

De instructies en filmpjes zijn in samenspraak met het laboratorium gemaakt. De verantwoordelijkheid voor het afnemen van lichaamsmateriaal ligt bij de gebruiker. De vermelde sensitiviteit en specificiteit kan alleen gehaald worden als de gebruiker de instructie nauwlettend opvolgt en de gehanteerde windowfase opvolgt. Aan de hand van verschillende tools, instructies en filmpjes helpen we je zo goed mogelijk om zelf lichaamsmateriaal af te nemen. Wanneer instructies niet (goed) worden opgevolgd, kan de betrouwbaarheid van de test afnemen. Soapoli-online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerd opvolgen van de instructie. Bij twijfel altijd bellen we helpen je graag verder. 

Wijzigen van deze disclaimer

Soapoli-online houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Het is dan ook raadzaam om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen. Deze pagina is voor het laatste opgemaakt op 24-10-2019.